En tillförlitlig källa inom djurhälsa

MSD Animal Health är ett globalt, forskningsdrivande företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av djurläkemedel. Vi kan erbjuda våra kunder en av läkemedelsindustrins mest innovativa produktportföljer, med en spännvidd från olika typer av förebyggande åtgärder till behandling och kontroll av sjukdomar bland både produktions- och sällskapsdjur.

Vi är ett mycket aktivt, stabilt och diversifierat företag med en höggradigt vetenskapligt förankrad produktportfölj med en global förgrening.

Med kontor i mer än 50 länder, lyckas vi med framgång marknadsföra våra produkter i mer än 140 länder, samtidigt som vi har ett stort nätverk av enheter inom tillverkning, forskning och utveckling, runtom i världen.

Vår målsättning är att skapa ett värde för, och bidra till framgång, tillsammans med våra kunder. I korthet vill vi, genom handling, förtjäna våra kunders förtroende varje dag. Genom att lyssna till alla våra ägargrupper och sätta kundens behov och tillfredsställelse som kärna i vår affärsmodell, vill vi förse både produktions- och sällskapsdjur med innovativa, högkvalitativa och inte minst lösningsrelaterade produkter

Genom att alltid erbjuda högsta kvalitetsnivå, professionalism och integritet är vårt mål att blir den samarbetspartner som veterinärer, producenter och djurägare väljer.

Våra produkter och den service vi ger, ska göra det möjligt för både djur och djurägare att njuta av sin tid tillsammans samt att hjälpa djurbesättningar till en säker, hälsosam och kostnadseffektiv livsmedelsproduktion.